Kvik Multi Service

Regulering af måger med droner

Måger er ofte til stor gene i byerne, især når deres unger klækker fra æggene er der larm og stor fjentelig aktivitet fra mågerne.


Vi kan med droner lokalisere rederne og sprøjte æggene med parrafinolie, som er et rent naturprodukt der ikke forurener eller skader mågerne.


Olien lukker porrene i æggene så de ikke klækker, og derfor kommer der ikke nye generationer af måger i kolonien, som så vil finde nye, mere frugtbare redepladser.

Kontakt os nu for at få et gratis tilbud på jeres projekt